Copyright & Disclaimer

24 graden heeft met grote zorg en naar beste vermogen de informatie op haar site samengesteld. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt verzameld en geplaatst, kunnen hierin toch fouten ontstaan. 24 graden kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Alle publicaties van 24 graden zijn beschermd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet/intranet of op welke wijze dan ook zonder dat daar voorafgaand schriftelijke toestemming van 24 graden voor is gevraagd.

Reacties zijn gesloten.