ANVR/SGR

24 graden is aangesloten bij Mijn ReisKennis. Mijn ReisKennis is onderdeel van Reisburo de Wit. Deze organisatie is aangesloten bij SGR en ANVR en Calamiteitenfonds. Om een beetje duidelijkheid te scheppen in deze veel gehoorde termen hierbij een uitleg. Je kunt natuurlijk ook even kijken op de site van ANVR en SGR.

ANVR
ANVR staat voor de Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Op de reizen die worden aangeboden door 24 graden zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Deze reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR-brochure. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie. Meer informatie op ANVR.

Stichting Garantiefonds Reisgelden.
24 graden is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Meer informatie op SGR.

Calamiteitenfonds
24 graden is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de reizen van 24 graden onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

*(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.
*de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking. Voor meer informatie kijkt u op Calamiteitenfonds.

Andere voorwaarden:
Naast de gebruikelijke touroperators biedt 24 graden ook reizen van duitse Touroperators en losse diensten aan van verschillende organisaties zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels. Zij hanteren andere voorwaarden. Mochten de voorwaarden afwijken dan wordt dit duidelijk vermeld op het boekingsformulier.

Reacties zijn gesloten.